Logo

AktuelnostiDešavanja u udruženju SpajaLica


Konačni rezultati konkursa za ak. 2017/18. godinu

Upravni odbor Udruženja „Spajalica“ objavilo je konačne rezultate konkursa za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2017/18. godini redovnim studentima druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu.

Konkurs je zatvoren 31. decembra 2017. godine na koji se prijavilo ukupno 117 studenata.

Pravo na dodjelu stipendija imali su redovni studenti druge ili viših godina prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, koji nisu samofinansirajući student i stipendiste nekog drugog pravnog ili fizičkog lica.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2017/18. godinu, odnosno za period od  01. oktobar 2017. godine do 31. juli 2018. godine u mjesečnim iznosima od 100,00 KM.

Konačna lista stipendista Udruženja „Spajalica“ u akademskoj 2017/18. godini:
 

 1. Džemila (Mirsad) Mešić
  Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 2. Belkisa (Asim) Pilipović
  Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu
 3. Saliha (Muris) Topalović Hamzikadić
  Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 4. Vahidin (Fahrudin) Mehmedović
  Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 5. Alma (Senadin) Kubat
  Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 6. Nedima (Ferid) Ramović
  Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
 7. Ena (Amila) Salman
  Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 8. Amela (Enver) Nešust
  Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarejevu
 9. Damir (Tamil) Medunjanin
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
 10. Alma (Nijaz) Muharemović
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Iz Udruženja "Spajalica" obavještavaju studente sa liste da će se u ponedjeljak, 29. januara 2018. godine, održati svečano potpisivanje Ugovora o stipendiranju. O mjestu i vremenu za potpisivanje ugovora stipendisti će biti naknadno obavješteni. Prisustvo potpisivanju ugovora o stipendiranju je obavezno jer naknadno potpisivanje ugovora nije moguće. Ukoliko neko od stipendista ne pristupi tom činu, gubi pravo na dodjelu stipendije.

Svi stipendisti obavezni su u što kraćem roku otvoriti tekuće račune isključivo u Raiffeissen banci i dokaze o istim dostaviti na e-mail: info@spaja-lica.com.TOP