Logo

AktuelnostiDešavanja u udruženju SpajaLica


Konačni rezultati konkursa za ak. 2018/19. godinu

Udruženja „Spajalica“ objavilo je konačne rezultate konkursa za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2018/19. godini redovnim studentima druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu.


Na konkurs za dodjelu stipendija Udruženja prijavilo se ukupno 55 studenata.

Pravo na dodjelu stipendija imali su redovni studenti druge ili viših godina prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, koji nisu samofinansirajući student i nisu stipendiste nekog drugog pravnog ili fizičkog lica.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2018/19. godinu, odnosno za period od  01. oktobar 2018. godine do 31. juli 2019. godine, u mjesečnim iznosima od 100,00 KM

Konačna lista stipendista Udruženja „Spajalica“ u akademskoj 2018/19. godini:
 

 1. Emir (Sejdalija) Zukić 
  Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarejevu
 2. Elma (Bahrija) Bećirović-Tulić 
  Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarejevu
 3. Belkisa (Asim) Pilipović 
  Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarejevu
 4. Emir (Edin) Bakunić 
  Mašinski fakultet Univerziteta u Sarejevu
 5. Medžid (Halid) Buljubašić 
  Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarejevu
 6. Alma (Nijaz) Muharemović 
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
 7. Alma (Huse) Džehverović 
  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarejevu
 8. Aida (Izet) Čančar 
  Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarejevu
 9. Amna (Mensud) Čengić 
  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarejevu
 10. Ariel (Nikola) Nikitović 
  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarejevu

Iz Udruženja "Spajalica" obavještavaju stipendiste da će o mjestu i vremenu za potpisivanje ugovora biti naknadno obavještenje te podsjećaju da je prisustvo potpisivanju ugovora o stipendiranju obavezno jer naknadno potpisivanje ugovora neće biti moguće, a ukoliko neko od stipendista ne pristupi tom činu, gubi pravo na dodjelu stipendije.

Svi stipendisti obavezni su u što kraćem roku otvoriti tekuće račune isključivo u Raiffeissen banci i dokaze o istim dostaviti na e-mail: info@spaja-lica.com.


TOP