Logo

AktuelnostiDešavanja u udruženju SpajaLica


Konkurs za dodjelu stipendija za ak. 2017/18. godinu

Na osnovu člana 9. stav 1. tačka 4., člana 19. stav 1. tačka 4. Statuta Udruženja „Spajalica“ i člana 16. Odluke o visini, uslovima, postupku i kriterijima za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2017/18. godini, broj: 26/2017, Upravni odbor Udruženja „Spajalica“ raspisuje
Opširnije...

Konačni rezultati konkursa za ak. 2016/17. godinu

Konkurs Udruženja “Spajalica” za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2016/17. godini redovnim studentima druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu raspisan je 12. decembra 2016. godine, a zatvoren 18. decembra 2016. godine u 23:00 sata.
Opširnije...


TOP