Logo

AktuelnostiDešavanja u udruženju SpajaLica


Konačni rezultati konkursa za ak. 2014/15. godinu

Konkurs Udruženja „Spajalica“ za dodjelu 11 (deset) stipendija u akademskoj 2014/15. godini redovnim studentima prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu zatvoren je 18. novembra 2014. godine u 23:00 sati. U roku od 8 (osam) dana koliko je bilo predviđeno konkursom putem online prijavnog obrasca za dodjelu stipendija izvršena je ukupno 270 aplikacija.
Opširnije...


TOP