Logo

AktuelnostiDešavanja u udruženju SpajaLica


Preliminarni rezultati konkursa za ak. 2017/18. godinu

Konkurs Udruženja „Spajalica“ za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2017/18. godini redovnim studentima druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu zatvoren je 31. decembra 2017. godine u 23:00 sati.

Na osnovu informacija koje su aplikanti dostavili putem online prijavnog obrasca, objavljuju se autogenerisani preliminarni rezultati.

Preliminarni rezultati su autogenerisani na osnovu slijedećeg sistema bodovanja.

Sistem bodovanja se sastoji od  3 (tri) stavke, a to su:

1) Školovanje  ..............................................................................  60 poena;
2) Materijalno stanje  ...................................................................  30 poena;
3) Status užih članova porodice ...................................................  10 poena.

Način dodjele poena:

(1) ŠKOLOVANJE - max. 60 poena
a) Prosjek ocjena - max. 55 poena
     BROJ POENA = [ ((PROSJEK OCJENA - 5) × 55)/5]
b) Nagradni poeni za prosjek iznad 8,0 - max. 5 poena
     BROJ POENA = [ ((PROSJEK OCJENA - 5) × 5)/5]

(2) MATERIJALNO STANJE - max. 30 poena
      a) Za posječna primanja po članu porodice preko 300 KM,
          kandidatu je dodijeljeno max. 5 poena.
      b) Za prosječna primanja po članu porodice manja od 300 KM
          BROJ POENA = 30 - [(PRIMANJA PO ČLANU×25)÷300]

(3) STATUS UŽIH ČLANOVA PORODICE - 10 poena
      a)  Student bez jednog roditelja = 4 poena;
      b)  Student bez oba roditelja = 8 poena;
      c)  Student iz porodice RVI, civilne žrtve rata = 2 poena.

Putem online prijavnog obrasca za dodjelu stipendija izvršene su ukupno 159 aplikacije.

U nastavku objavljujemo samo listu prvih 10 (deset) kandidata iz autogenerisane preliminarne liste:

  1. Merima (Nihad) Begić / STOMATOLOŠKI FAKULTET - 76.14 poena
  2. Džemila (Mirsad) Mešić / VETERINARSKI FAKULTET - 72.10 poena
  3. Belkisa (Asim) Pilipović / PEDAGOŠKI FAKULTET - 70.80 poena
  4. Saliha (Muris) Topalović Hamzakadić / MEDICINSKI FAKULTET - 69.60 poena
  5. Vahidin (Fahrudin) Mehmedović / VETERINARSKI FAKULTET - 69.04 poena
  6. Muamer (Fehim) Pekmez / POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAK. - 68.90 poena
  7. Alma (Senadin) Kubat / MEDICINSKI FAKULTET - 67.68 poena
  8. Nedima (Ferid) Ramović / PRAVNI FAKULTET - 67.68 poena
  9. Ena (Amila) Salman / EKONOMSKI FAKULTET - 67.20 poena
  10. Martina (Dragan) Marković / PEDAGOŠKI FAKULTET - 65.77 poena

Kompletnu autogenerisanu preliminarnu listu možete pogledati u prilogu.

Prvih 10 (deset) kandidata po broju osvojenih poena će telefonskim putem kontaktirati Komisija radi provjere informacija, te će isti u roku od 10 (deset) dana od dana objave prelimarne liste (do 13.01.2017. godine) trebati dostaviti kompletnu dokumentaciju koja se tražila u Konkursu, kao dokaz svega navedenog u prijavnim obarascima.

Dokumentaciju slati isključivo putem pošte preporučeno na adresu: Udruženje „Spajalica“, Grbavička 6a, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

VAŽNE NAPOMENE: Prvih 10 (deset) kandidata molimo da detaljno provjere svoje prijavne obrasce i podsjete se informacija koje su prilikom apliciranja dostavili. Obzirom da je sam proces apliciranja pojednostavljen, a zahtjevao je samo nekoliko minuta vremena i dostavljanje istinitih i preciznih podataka, bilo kakve propuste nastale prilikom procesa apliciranja nije moguće nakndano ispraviti. Dokumentacijom se mora dokazati svaki detalj naveden u prijavnom obrascu. Ukoliko bilo koja stavka navedena u prijavnom obrascu ne bude dokazana validnim dokumentima, kandidat automatski gubi pravo na stipendiju i odmah se poziva naredni sa liste. Svi dokumenti koji se dostavljaju moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

Nakon kompletiranja Konačne liste, ista će biti i objavljena.

Predsjednik Komisije,
Anis Balić

Prilozi:


TOP