Logo Udruženje "Spajalica"
adresa Grbavička 6A, 71 000 Sarajevo, BiH
email info@spaja-lica.com

Datum isteka konkursa: 24.01.2019


Konkurs zatvoren

KONKURS JE ZATVOREN
Rezultate konkursa pratite na web portalu o stipendijama www.stipendije.ba