Logo

O namaUdruženje SpajaLica


Mi u timovima

Osnivači Udruženja "Spajalica" / 
ABDULAH Bektaš, ADNAN Tatarević, ALENHadžić, ALMIR Mukača, DAVUD Zukić, EDIN Perenda, HAMZALIJA Karadža, MIRZA Sarajkić, MUHAMED Šekić, NIHAD Smajlović, NIJAZ Sojkić, VAHIDIN Hadžiabdić, VEDRAN Alajbegović.

Predsjednik Skupštine Udruženja "Spajalica" / 
ADNAN Tatarević

Upravni odobor Udruženja "Spajalica"
/
ALMIR Mukača (član),  DAVUD Zukić (predsjednik),  MERISA Ćato (član), MUHAMED Šekić (član),  Vedran Alajbegović (član).TOP