Logo

Stipendististipendije


Stipendije za studente

Udruženje “Spajalica” kroz projekat stipendiranja, pod motom "Učinimo svaki dan jedno dobro djelo", tj.  "Izdvojimo svaki dan 1 KM za stipendiranje studenata", od 2008. godine dodjeljuje stipendije. Zavisno od prikupljenih sredstava svake akademske godine se dodijeli određeni broj stipendija. Stipendije se dodjeljuju na osnovu konkursa, koji se raspisuje za svaku akademsku godinu najkasnije do kraja mjeseca novembra. Ukupan iznos stipendije je 1.000 KM i dodjeljuju se u 10 (deset) jednakih mjesečnih rata u iznosu od po 100 KM.

KRITERIJI
Pravo na dodjelu stipendija od akademske 2013/14. godine imaju redovni studenti druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu. Prilikom dodjele stipendija prednost imaju studenti slabijeg materijalnog stanja. Kandidati pri dodjeli stipendija moraju ispunjavati opće i posebne kriterije. U opće kriterije spada: da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine i da je prvi put redovno upisan u tekuću akademsku godinu, a u posebne: materijalno stanje - socijalni status kandidata, da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica niti da ostvaruje pravo na novčanu naknadu po drugom osnovu i da nije iz porodice koja već ima jednog korisnika stipendije.


PROCES PRIJAVE

Od akademske 2012/13. godine primjenjuje se novi način apliciranja za stipendije. Radi se o online apliciranju koje se odvija putem online prijavnog obrasca na oficijelnoj web stranici Udruženja. Nakon detaljnog čitanja konkursa, kandidat koji ispunjava uslove za apliciranje pristupa online prijavnom obrascu. Jednostavnim i modernim načinom apliciranja za stipendije studenti su pošteđeni troškova i gubljenja dragocjenog vremena koje zahtijeva prikupljanje dokumentacije ukoliko nemaju šanse za dobijanje stipendije. Kompletan proces prijave za stipendije odvija se kroz 3 (tri) koraka:

 1. U prvom koraku, poštujući pravila konkursa i napomene navedene u prijavnom obrascu, kandidati trebaju popuniti online obrasac i isti poslati.
 2. Drugi korak predstavlja potvrdu prethodnog i shodno tome, kandidat na e-mail adresu koju je naveo u prijavnom obrascu dobija e-mail gdje može pregledati dostavljene informacije te ih prihvatiti ili odbaciti.
 3. U slučaju da kandidat potvrdi aplikaciju, usmjerava se na stranicu za potvrdu SMS koda, koji dobija na kontakt broj mobinog telefona koji je unešen tokom prijave. Ovom posljednjom potvrdom, aplikacija se konačno aktivira i uvrštva u razmatranje. U suprotnom, ukoliko kandidat iz bilo kojeg razlog ne bude zadovoljan unesenim podatcima, može poništiti prijavu i ponoviti isti proces.

SISTEM BODOVANJA
Prilikom rangiranja kandidata i kreiranja preliminarne liste koristi se sistem bodovanja koji se sastoji se od 3 (tri) stavke, a to su: Školovanje (60 poena), materijalno stanje (30 poena) i status užih članova porodice (10 poena). Poeni se dodjeljuju na slijedeći način:

(1) ŠKOLOVANJE - max. 60 poena
a) Prosjek ocjena - max. 55 poena
     BROJ POENA = [ ((PROSJEK OCJENA - 5) × 55)/5]
b) Nagradni poeni za prosjek iznad 8,0 - max. 5 poena
     BROJ POENA = [ ((PROSJEK OCJENA - 5) × 5)/5]

(2) MATERIJALNO STANJE - max. 30 poena
      a) Za posječna primanja po članu porodice preko 300 KM,
          kandidatu je dodijeljeno max. 5 poena.
      b) Za prosječna primanja po članu porodice manja od 300 KM
          BROJ POENA = 30 - [(PRIMANJA PO ČLANU×25)÷300]

(3) STATUS UŽIH ČLANOVA PORODICE - 10 poena
      a)  Student bez jednog roditelja = 4 poena;
      b)  Student bez oba roditelja = 8 poena;
      c)  Student iz porodice RVI, civilne žrtve rata = 2 poena.


POTREBNA DOKUMENTACIJA
Nakon objave preliminarne liste broj predloženih kandidata, u konkursu predviđenim roku dostavlja slijedeću dokumentaciju na adresu Udruženja, isključivo putem pošte:

 1. Prijava prebivališta (IDDEEA) i ovjerena fotokopija lične karte,
 2. Uvjerenje o redovnom školovanju,
 3. Uvjerenje o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena,
 4. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu - kućna lista,
 5. Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima svih članova porodičnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, penzije, samostalne djelatnosti, boračko-invalidske zaštite i drugih osnova (potvrda o ličnim primanjima, posljednji ček od penzije, čekovi od IMO i LIMO, za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se ne vode na Zavodu za zapošljavanje dostaviti uvjerenje iz poslovnice PIO/MIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice iz koje se vide podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja ili pak srodstvu sa osiguranikom),
 6. Dokazi o ostalim članovima koji se nalaze na kućnoj listi (brat / sestra: učenik, uvjerenje iz matične škole; brat / sestra: student, uvjerenje sa matičnog fakulteta i sl.),
 7. Dokazi o statusu užih članova porodice (poginuli, RVI, civilne žrtve rata),
 8. Ovjerenu izjavu kandidata da ne koristi drugu stipendiju,
 9. Dvije originalne fotografije 3,5 x 4,5 cm.

HRONOLOŠKI PRIKAZ DODJELJENIH STIPENDIJA
Udruženje dodjeljuje stipendije već 11 akademskih godina i do sada je ukupno dodijeljeno 115 stipendija studentima Univerziteta u Sarajevu:

 • akademske 2008/09. godine stipendirano je 5 (pet) studenata;
 • akademske 2009/10. godine stipendirano je 10 (deset) studenata;
 • akademske 2010/11. godine stipendirano je 15 (petnaest) studenata;
 • akademske 2011/12. godine stipendirano je 16 (šesnaest) studenata;
 • akademske 2012/13. godine stipendira se 10 (deset) studenata;
 • akademske 2013/14. godine stipendira se 10 (deset) studenata;
 • akademske 2014/15. godine stipendira se 11 (jedanaest) studenata;
 • akademske 2015/16. godine stipendira se 8 (osam) studenata;
 • akademske 2016/17. godine stipendira se 10 (deset) studenata;
 • akademske 2017/18. godine stipendira se 10 (deset) studenata i 
 • akademske 2018/19. godine stipendira se 10 (deset) studenata.


TOP