Logo

Stipendististipendije


Stipendisti u ak. 2008/09. godini

Udruženje “Spajalica” je kroz projekat stipendiranja, pod motom "Učinimo svaki dan jedno dobro djelo", tj.  "Izdvojimo svaki dan 1 KM za stipendiranje studenata" u akademskoj 2008/2009. godini stipendiralo slijedećih 5 (pet) redovnih studenata prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu:


wim
ADIS
ROŽAJAC

Fakultet za saob. i komunikacije Univerziteta u Sarajevu
Četvrta (IV) godina studija

neera
SELMA
PRIJIĆ

Poljoprivredno-prehrambeni
fakultet Univerziteta u Sarajevu
Četvrta (IV) godina studija

 

neera
MURAT
REPEŠA

Fakultet kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu
Druga (II) godina studija

 

wim
ADEL
ZONIĆ

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Druga (II) godina studija

wim
NASIHA
MEHANOVIĆ

Ekonomski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija


 


TOP