Logo

Stipendististipendije


Stipendisti u ak. 2009/10. godini

Udruženje “Spajalica” je kroz projekat stipendiranja, pod motom "Učinimo svaki dan jedno dobro djelo", tj.  "Izdvojimo svaki dan 1 KM za stipendiranje studenata" u akademskoj 2009/2010. godini stipendiralo slijedećih 10 (deset) redovnih studenata prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu:


wim
DŽENITA
DILAVER

Poljoprivredno-prehrambeni
fakultet Univerziteta u Sarajevu
Apsolvent

neera
AMER
ARNAUTOVIĆ

Mašinski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Četvrta (IV) godina studija

 

neera
SANEL
TELETOVIĆ

Fakultet za saob. i komunikacije Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

wim
SANITA
KOLAŠINAC

Ekonomski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Druga (II) godina studija

 

wim
MENSURA
ŠEREMET

Fakultet političkih nauka
Univerziteta u Sarajevu
Druga (II) godina studija

neera
DAMIR
VEHABOVIĆ

Ekonomski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Druga (II) godina studija

 

neera
DILERA
HADŽIABDIĆ

Ekonomski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Četvrta (IV) godina studija

wim
ARNES
KLISURA

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

 

wim
FATIMA
HAJDAREVIĆ

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Druga (II) godina studija

neera

RASIM
DŽEBO

Šumarski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Prva (I) godina studijaTOP