Logo

Stipendististipendije


Stipendisti u ak. 2010/11. godini

Udruženje “Spajalica” je kroz projekat stipendiranja, pod motom "Učinimo svaki dan jedno dobro djelo", tj.  "Izdvojimo svaki dan 1 KM za stipendiranje studenata" u akademskoj 2010/2011. godini stipendiralo slijedećih 15 (petnaest) redovnih studenata prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu:


wim
ABIDA
PERENDA

Medicinski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Četvrta (IV) godina studija

neera
MERSUDIN
HADŽIĆ

Medicinski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Šesta (VI) godina studija

 

neera
ADELA
SUBAŠIĆ

Prirodno-matematički fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Četvrta (IV) godina studija

wim
SANEL
TELETOVIĆ

Fakultet za saob. i komunikacije Univerziteta u Sarajevu
Četvrta (IV) godina studija

 

wim
NAILA
MURATSPAHIĆ

Fakultet političkih nauka
Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

neera
SEMRA
ORMAN

Fakultet zdravstvenih studija
Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

 

neera
DAMIR
VEHABOVIĆ

Ekonomski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

wim
NAIDA
KALDŽIJA

Prirodno-matematički fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Druga (II) godina studija

 

wim
SAMIR
HALILOVIĆ

Šumarski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Druga (II) godina studija

neera

ADISA
ĐULOVIĆ

Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Druga (II) godina studija

 

wim
ADMIRA
TRKIĆ

Prirodno-matematički fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Prva (I) godina studija

neera
IBRAHIM
SOFTIĆ

Veterinarski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

 

neera
AMILA
HALILOVIĆ

Fakultet zdravstvenih studija
Univerziteta u Sarajevu
Prva (I) godina studija

wim
ENISA
PERENDA

Farmaceutski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

 

wim
AJLA
ČIŠIJA

Fakultet za saob. i komunikacije Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

 

 

 



TOP