Logo

Stipendististipendije


Stipendisti u ak. 2011/12. godini

Udruženje “Spajalica” je kroz projekat stipendiranja, pod motom "Učinimo svaki dan jedno dobro djelo", tj.  "Izdvojimo svaki dan 1 KM za stipendiranje studenata" u akademskoj 2011/2012. godini stipendiralo slijedećih 16 (šesnaest) redovnih studenata prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu:


wim
ADISA
SELIMOVIĆ

Fakultet za saob. i komunikacije Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

 

neera
ALEM
BANJIĆ

Fakultet za saob. i komunikacije Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

 

neera
SELMA
PAŠALIĆ

Filozofski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Druga (II) godina studija

 

wim
ĐEJLANA
AGANOVIĆ

Fakultet za saob. i komunikacije Univerziteta u Sarajevu
Druga (II) godina studija

 

wim
MERSAD
ŠOLBIĆ

Stomotološki fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Četvrta (IV) godina studija

 

neera
NAIDA
KALDŽIJA

Prirodno-matematički fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

 

neera
SABAHUDIN
NEZIROVAC

Veterinarski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Prva (I) godina studija

 

wim
SAMIR
HALILOVIĆ

Šumarski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

 

wim
SELMIR
SALKIĆ

Fakultet političkih nauka
Univerziteta u Sarajevu
Prva (I) godina studija

 

neera
SEMRA
ORMAN

Fakultet zdravstvenih studija
Univerziteta u Sarajevu
Četvrta (IV) godina studija

 

wim
MIROSLAV
VALAN

Veterinarski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Peta (V) godina studija

 

neera
MELIHA
ALAJBEGOVIĆ

Prirodno-matematički fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Druga (II) godina studija

 

neera
DALILA
VELIĆ

Ekonomski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

 

wim
MUSTAFA
DURANOVIĆ

Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

 

wim
FAHRETA
HANDŽIĆ

Poljoprivredno-prehrambeni
fakultet Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

 

wim
VEDAD
HODŽIĆ

Pravni fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

 TOP