Logo

Stipendististipendije


Stipendisti u ak. 2018/19. godini

Udruženje “Spajalica” kroz projekat stipendiranja pod motom "Učinimo svaki dan jedno dobro djelo", tj. "Izdvojimo svaki dan 1 KM za stipendiranje studenata" u akademskoj 2018/2019. godini stipendira slijedećih 10 (deset) redovnih studenata prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu:

Emir Zukić
EMIR  
ZUKIĆ

Fakultet političkih nauka
Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

 

Belkisa Pilipović
BELKISA 
PILIPOVIĆ

Pedagoški fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

 

Elma B. Tulić
ELMA
B. TULIĆ

Fakultet islamskih nauka
Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

 

Emir Bakunić
EMIR   
BAKUNIĆ

Mašinski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Druga (II) godina studija

 

Medžid Buljubašić
MEDŽID
BULJUBAŠIĆ

Fakultet sporta i tjel. odgoja
Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

 

Alma Džehverović
ALMA
DŽEHVEROVIĆ

Filozofski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Druga (II) godina studija

 

Aida Čančar
AIDA
ČANČAR

Fakultet političkih nauka
Univerziteta u Sarajevu
Druga (II) godina studija

Amna Čengić
AMNA
ČENGIĆ

Farmaceutski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Četvrta (IV) godina studija

 

Ariel Nikitović
ARIEL  
NIKITOVIĆ

Filozofski fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Druga (II) godina studija

 

Alma Muharemović
ALMA 
MUHAREMOVIĆ

Prirodno-matematički fakultet
Univerziteta u Sarajevu
Treća (III) godina studija

 TOP