U okviru redovnih aktivnosti, članovi Upravnog odbora te stipendisti Udruženja “Spajalica” u srijedu, 25. februara 2015. godine, posjetili su Školu stranih jezika School and School Sarajevo.

Dobrodošlicu stipendistima poželio je vlasnik i direktor škole mr. Nihad Softić koji je u svom uvodnom izlaganju predstavio školu, način rada i mogućnosti koje škola nudi. Tom prilikom istakao je da je škola dio porodice School and School International i da predstavlja dom za veliki broj svjetskih jezika na jednom mjestu.

U nastavku mr. Softić govorio je o vrijednostima koji ovu školu i njene profesore čine posebnom, kao što su strast i ljubav prema podučavanju, kreativnost, vjerovanje u ljudski talenat i potencijal ka samorealizaciji. Dodao je da od momenta ulaska u školu svi studenti dobivaju visok nivo pažnje i individualne brige od strane profesora i ostalog osoblja škole.

Program škole je raznovrstan i namijenjen za sve uzraste, predškolsku i školsku djecu, tinejdžere i odrasle, od opštih i intenzivnih do poslovnih i konverzacijskih kurseva, kao i kurseva za pripremu TOEFL, ESOL i Goethe ispita.

Mr. Softić je istakao da je koncept predavanja u školi zasnovan na malim grupama, individualnoj pažnji i maksimalnoj posvećenosti profesora studentu. Intenzivna komunikacija i međusobna interakcija studenata u grupiima za cilj povećanje samopouzdanja prilikom učenja stranih jezika.

Susret članova Upravnog odbora Udruženja “Spajalica” i Škole stranih jezika School and School Sarajevo rezultirao je uspostavljanjem saradnje koja će u narednom periodu pružiti priliku stipendistima Udruženja “Spajalica” da besplatno pohađaju kurseve stranih jezika.