Udruženje „Spajalica“ objavilo je konačne rezultate konkursa za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2021/22. godini redovnim studentima druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu.

Putem online prijavnog obrasca za dodjelu stipendija izvršeno je ukupno 35 prijava.

Pravo na dodjelu stipendija imali su redovni studenti druge ili viših godina prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, uz uslove da nisu samofinansirajući student, da nisu stipendiste nekog drugog pravnog ili fizičkog lica i da imaju položene ispite sa prosječnom ocjenom 8,00 i više, a studenti koji ispunjavaju opće kriterije, a imaju položene sve ispite sa prosječnom ocjenom 10 te student koji je u prethodnoj akademskoj godini izabran za stipendistu godine Udruženja „Spajalica“, a na dan apliciranja ima prosjek 9.5 i više, stiču pravo na stipendiju bez bodovanja.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2021/22. godinu, odnosno za period od  01. oktobar 2021. godine do 31. jula 2022. godine u mjesečnim iznosima od 100,00 KM.

Konačna lista stipendista Udruženja „Spajalica“ u akademskoj 2021/22. godini:

 1. Ivona (Branislav) Pejčinović
  Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
 2. Anesa (Mustafa) Resić
  Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
 3. Nejla (Šaban) Žunić
  Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
 4. Amra (Avdo) Begić
  Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 5. Minela (Bahrudin) Talić
  Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 6. Elma (Nermin) Samardžić
  Prirodno-matematički fakultetUniverziteta u Sarajevu
 7. Nejra (Hikmet) Kubat
  Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 8. Adna (Ahmet) Hadžić
  Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
 9. Azra (Senahid) Pašalić
  Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 10. Adna (Hamdija) Osmanagić
  Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
Iz Udruženja “Spajalica” napominju da će stipendiste naknadno obavjestiti o mjestu i vremenu potpisivanja ugovora te ističu da je prisustvo potpisivanju ugovora o stipendiranju obavezno jer naknadno potpisivanje ugovora neće biti moguće. Ukoliko neko od stipendista ne pristupi tom činu, gubi pravo na dodjelu stipendije.