Udruženje „Spajalica“ objavilo je konačne rezultate konkursa za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2022/23. godini redovnim studentima druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu.

Putem online prijavnog obrasca za dodjelu stipendija izvršeno je ukupno 19 prijava.

Pravo na dodjelu stipendija imali su redovni studenti druge ili viših godina prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, uz uslove da nisu samofinansirajući student, da nisu stipendiste nekog drugog pravnog ili fizičkog lica i da imaju položene ispite sa prosječnom ocjenom 8,00 i više, a studenti koji ispunjavaju opće kriterije, a imaju položene sve ispite sa prosječnom ocjenom 10 te student koji je u prethodnoj akademskoj godini izabran za stipendistu godine Udruženja „Spajalica“, a na dan apliciranja ima prosjek 9.5 i više, stiču pravo na stipendiju bez bodovanja.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2022/23. godinu, odnosno za period od  01. oktobar 2022. godine do 31. jula 2023. godine u mjesečnim iznosima od 100,00 KM.

Konačna lista stipendista Udruženja „Spajalica“ u akademskoj 2022/23. godini:

 1. Nejla (Šaban) Žunić
  Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
 2. Amra (Avdo) Begić
  Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 3. Lamija (Meho) Veladžić
  Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 4. Elma (Nermin) Samardžić
  Prirodno-matematički fakultetUniverziteta u Sarajevu
 5. Azra (Senahid) Pašalić
  Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 6. Kenan (Amra) Bašić
  Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
 7. Aida (Ifeta) Dervišić
  Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
 8. Hasanaga (Munib) Muminović
  Muminović Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu
 9. Latifa (Mufid) Suljić
  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 10. Adin (Aladin) Drljo
  Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Napomena: Stipendisti će biti naknadno obavješteni o mjestu i vremenu potpisivanja ugovora i prisustvo potpisivanju ugovora o stipendiranju je obavezno jer naknadno potpisivanje ugovora neće biti moguće. Ukoliko neko od stipendista ne pristupi tom činu, gubi pravo na dodjelu stipendije.