Udruženje „Spajalica“ objavilo je konačne rezultate konkursa za dodjelu 8 (osam) stipendija u akademskoj 2023/24. godini redovnim studentima druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu.

Putem online prijavnog obrasca za dodjelu stipendija izvršeno je ukupno 9 prijava.

Pravo na dodjelu stipendija imali su redovni studenti druge ili viših godina prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, uz uslove da nisu samofinansirajući student, da nisu stipendiste nekog drugog pravnog ili fizičkog lica i da imaju položene ispite sa prosječnom ocjenom 8,00 i više, a studenti koji ispunjavaju opće kriterije, a imaju položene sve ispite sa prosječnom ocjenom 10 te student koji je u prethodnoj akademskoj godini izabran za stipendistu godine Udruženja „Spajalica“, a na dan apliciranja ima prosjek 9.5 i više, stiču pravo na stipendiju bez bodovanja.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2023/24. godinu, odnosno za period od  01. oktobar 2023. godine do 31. jula 2024. godine u mjesečnim iznosima od 100,00 KM.

Konačna lista stipendista Udruženja „Spajalica“ u akademskoj 2023/24. godini:

 1. Amina (Edin) Rovčanin
  Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu
 2. Majda (Mensud) Husić
  Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu
 3. Kenan (Amra) Bašić
  Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
 4. Alma (Hariz) Muminović
  Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu
 5. Lamija (Meho) Veladžić
  Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 6. Aida (Ifeta) Dervišić
  Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
 7. Latifa (Mufid) Suljić
  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 8. Medina (Selvedin) Đelilbašić Imamović
  Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Napomena: Stipendisti će biti naknadno obavješteni o mjestu i vremenu potpisivanja ugovora i prisustvo potpisivanju ugovora o stipendiranju je obavezno jer naknadno potpisivanje ugovora neće biti moguće.