Konkurs Udruženja „Spajalica“ za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2021/22. godini redovnim studentima druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu zatvoren je 30. novembra 2021. godine u 23:59 sati.

Pravo na dodjelu stipendija imali su redovni studenti druge ili viših godina prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, uz uslove da nisu samofinansirajući student, da nisu stipendiste nekog drugog pravnog ili fizičkog lica i da imaju položene ispite sa prosječnom ocjenom 8,00 i više, a studenti koji ispunjavaju opće kriterije, a imaju položene sve ispite sa prosječnom ocjenom 10 te student koji je u prethodnoj akademskoj godini izabran za stipendistu godine Udruženja „Spajalica“, a na dan apliciranja ima prosjek 9.5 i više, stiču pravo na stipendiju bez bodovanja.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2021/22. godinu, odnosno za period od  01. oktobar 2021. godine do 31. juli 2022. godine u mjesečnim iznosima od 100,00 KM.

Na osnovu informacija koje su aplikanti dostavili putem online prijavnog obrasca, objavljuju se preliminarni rezultati.

Preliminarni rezultati su kreirani na osnovu slijedećeg sistema bodovanja.

Sistem bodovanja se sastoji od 3 (tri) stavke, a to su:

1) Školovanje  ……………………………………………………………………  65 poena;
2) Materijalno stanje  ………………………………………………………….  25 poena;
3) Status užih članova porodice ……………………………………………  10 poena.

Način dodjele poena:

(1) ŠKOLOVANJE – max. 65 poena
a) Prosjek ocjena – max. 55 poena
BROJ POENA = [((PROSJEK OCJENA – 5) × 55)/5]
b) Nagradni poeni za prosjek iznad 9,0 – max. 10 poena
BROJ POENA = [9x(PROSJEK OCJENA – 9)]+1

(2) MATERIJALNO STANJE – max. 25 poena
a) Za posječna primanja po članu porodice preko 300 KM,
kandidatu je dodijeljeno max. 5 poena.
b) Za prosječna primanja po članu porodice manja od 300 KM
BROJ POENA = 25 – [(PRIMANJA PO ČLANU)÷15]

(3) STATUS UŽIH ČLANOVA PORODICE – 10 poena
a)  Student bez jednog roditelja = 4 poena;
b)  Student bez oba roditelja = 8 poena;
c)  Student iz porodice RVI, civilne žrtve rata = 2 poena.

Putem online prijavnog obrasca za dodjelu stipendija izvršene su ukupno 35 prijave (Preliminarni rezultati konkurs Udruzenja Spajalica za dodjelu stipendija za ak. 2021-22. godini), a u nastavku objavljujemo samo listu prvih 10 (deset) kandidata:

Kandidati koji su zadovoljili uslove konkursa, a imaju položene sve ispite sa prosječnom ocjenom 10 te student koji je u prethodnoj akademskoj godini izabran za stipendistu godine Udruženja „Spajalica“, a na dan apliciranja ima prosjek 9.5 i više, stiču pravo na stipendiju bez bodovanja kako slijedi:

 1. Ivona (Branislav) Pejčinović – Muzička akademija – Stipendista godine

Kandidati koji su zadovoljili uslove konkursa i ispravno popunili prijavni obrazac:

 1. Anesa (Mustafa) Resić – Fakultet zdravstvenih studija – 71,20
 2. Nejla (Šaban) Žunić – Muzička akademija – 69,00
 3. Majda (Refik) Bajrić – Pedagoški fakultet – 68,34
 4. Amra (Avdo) Begić – Medicinski fakultet – 65,51
 5. Minela (Bahrudin) Talić – Fakultet političkih nauka – 59,10
 6. Elma (Nermin) Samardžić – Prirodno-matematički fakultet – 58,00
 7. Nejra (Hikmet) Kubat – Veterinarski fakultet – 57,20
 8. Naida (Fahrija) Redžić – Medicinski fakultet – 56,38
 9. Adna (Ahmet) Hadžić – Poljoprivredno-prehrambeni fakultet – 54,73

Prvih 9 (devet) kandidata po broju osvojenih poena će telefonskim putem kontaktirati Komisija radi provjere informacija, te će isti do 10.12.2021. godine trebati dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja se traži u nastavku teksta putem elektronske pošte (na e-mail: info@spaja-lica.com), kao dokaz svega navedenog u prijavnim obarascima. Nakon provjere dokumentacije koja je dostavljena elektronski i formiranja konačne liste, kompletnu dokumentaciju odabrani stipendisti dostavljaju na dan potpisivanja ugovora. Svi dokumenti koji se dostavljaju moraju biti originali, ili ovjerene kopije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prijava mjesta prebivališta, odnosno boravišta,
 2. Ovjerena fotokopija lične karte,
 3. Uvjerenje o redovnom školovanju,
 4. Uvjerenje o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena,
 5. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista,
 6. Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima svih članova porodičnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, penzije, samostalne djelatnosti, boračko-invalidske zaštite i drugih osnova (potvrda o ličnim primanjima, posljednji ček od penzije, čekovi od IMO i LIMO, za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se ne vode na Zavodu za zapošljavanje dostaviti uvjerenje iz poslovnice PIO/MIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice iz koje se vide podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja ili pak srodstvu sa osiguranikom),
 7. Izvod iz matične knjige umrlih (za studente bez jednog ili oba roditelja);
 8. Odgovarajući dokument nadležnog organa kojim se dokazuje status samohranog roditelja/staratelja (za studente koji žive sa jednim roditeljem/starateljem);
 9. Potvrda iz Službe za zapošljavanje (za studente čiji je jedan ili oba roditelja, brat ili sestra nezaposlen);
 10. Dokazi o ostalim članovima koji se nalaze na kućnoj listi (brat / sestra: učenik, uvjerenje iz matične škole; brat / sestra: student, uvjerenje sa matičnog fakulteta i sl.),
 11. Dokazi o statusu užih članova porodice (poginuli, RVI, civilne žrtve rata),
 12. Ovjerenu izjavu kandidata da ne koristi drugu stipendiju,
 13. Broj bankovnog računa studenta,
 14. Dvije originalne fotografije 3,5 x 4,5 cm.

VAŽNE NAPOMENE: Obzirom da je sam proces apliciranja pojednostavljen, a zahtjevao je samo nekoliko minuta vremena i dostavljanje istinitih i preciznih podataka, bilo kakve propuste nastale prilikom procesa apliciranja nije moguće nakndano ispraviti. Dokumentacijom se mora dokazati svaki detalj naveden u prijavnom obrascu. Ukoliko bilo koja stavka navedena u prijavnom obrascu ne bude dokazana validnim dokumentima, kandidat automatski gubi pravo na stipendiju i odmah se poziva naredni sa liste.

Nakon kompletiranja Konačne liste, ista će biti i objavljena.

Predsjednik Komisije,
Admir Kustura