Završili ste prvi ciklus studija sa prosjekom ocjena 9.87 i trenutno ste na prvoj godini master studija Filozofskog fakulteta u […]