Ja sam Ibrahim Softić, rođen 20.04.1988. godine. Završio sam Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2012. godine. Bili ste stipendista Udruženja […]