Ko smo i šta radimo

Spajalica kroz riječi

Udruženje "Spajalica" je nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija koja je osnovana s ciljem promoviranja, razvoja i unapređenja obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Temelje Udruženja su, augusta 2008. godine, postavili nekadašnji i sadašnji studenti Univerziteta u Sarajevu.

Udružili smo se oko ideje da se, zaista, sa malo humanosti i osjećaja za druge može uraditi dosta na popravku slike i stanja kompletne zajednice, odnosno da je svaki pojedinac vrijedan pažnje, podrške i pomoći, ali da i sam sve to može ponuditi drugima.

Probuditi istinske vrijednosti, odnosno vrijednosti o kojima se priča da su nekad bile kad su ljudi željeli drugima kao i sebi, bila je pokretačka snaga koja nas je vodila ka osnivanju Udruženja.

Simboličnog naziva Spajalica (spaja - lica) započeli smo s gradnjom mostova koji spajaju one koji nude pomoć mladima i obrazovanju u Bosni i Hercegovini, kao i onih kojima je ista potrebna.

Mišljenja smo da treba ulagati u znanje i one koji tragaju za njim jer to je jedan od glavnih puteva koji vode ka uspjehu društva. A našem društvu, tj. našoj domovini su potrebni upravo mladi i obrazovani ljudi, koji će se svojim znanjem i trudom zalagati za njenu dobrobit, kao i dobrobit svakog pojedinca u njoj.

Sva djelovanja Udruženja prožimaju se kroz prizmu koju čine tri koraka (cilja):

  1. uvezivanje, upoznavanje i uključivanje građana Bosne i Hercegovine u svrhu pružanja svakog vida pomoći i podrške obrazovanju građana,
  2. usmjeravanje te pomoći i podrške u sve oblasti obrazovanja od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu i
  3. rad, kako sa osobama koje uživaju pomoć i podršku Udruženja, tako i sa svima koji su skloni navedenim ciljevima kroz razne aktivnosti u svrhu razvijanja svijesti o značaju obrazovanja i zajedničkog pružanja pomoći i podrške obrazovanju.

Udruženje, u sklopu svog dosadašnjeg djelovanja, navedene ciljeve realizuje kroz projekat stipendiranja, pod motom "Učinimo svaki dan jedno dobro djelo", tj. "Izdvojimo svaki dan 1 KM za stipendiranje studenata" i projekat - “Prvi bosanskohercegovački internet servis za učenike i studente – Portal Stipendije.ba”.

Naši projekti imaju ulogu spajalice s kojom jačamo zajednicu gradeći mostove koji su neporušivi i traju.

Video priča o nama

Spajalica kroz objektiv

Udruženje "Spajalica" i projekti  predstavljeni su i u mnogim bosanskohercegovačkim medijima, a ovom prilikom izdvajamo kraći prilog o Udruženju "Spajalica" i internet portalu Stipendije.ba u emisiji "Face magazin" na FACE TV, koji je emitovan 3. januara 2013. godine. 

Naš tim

Organi Udruženja

Kroz vrijeme

Stipenditori

Almir Mukača, Nijaz Sojkić, Davud Zukić, Abdulah Bektaš, Alen Žiga, Hamzalija Karadža, Muhamed Šekić, Vahidin Hadžiabdić, Adnan Tatarević, Majda Đukić - Hadžović, Esmir Pilav, Armana Rizvanbegović, Zlatka Mustafić, Adnan Strojil, Esmir Opardija, Jasmin Kopić, Merisa Ćato, Anis Balić, Zlatko Džanić, Almir Đikoli, Senad Odžak, Amer Ćorić, Admir Kustura, Ismar Imamović, Amela Karaman, Edmin Liđan, Adel Zonić, Džemila Mešić, Ibrahim Softić, Mustafa Duranović, Senad Uka, Ilda Zornić, Ernada Avdibegović, Dalila Ramić, Lejla Malićbegović, Rifat Mujić, Eroldina Halilović, Muamer Dupov, Alen Hadžić, Mirza Sarajkić, Nihad Smajlović, Ena Čustić, Kenan Musić, Nedžad Veladžić, Aida Sulejmanović, Sanela Busnov, Asmer Kmetaš, Dijana Omić, Mirna Hadžiomerović, Idriz Duranović, Latif Moćević, Halid Ramić, Ermin Ešpić, Armin Bukva, Emina Pehlivanović, Elma Dervišbegović, Medina Jusić-Softić, Đenana Ibišević, Haris Polutan, Nedžad Višća, Alka Sefo, Emina Babović, Halid Dreca, Muamer Šutković, Adnan Softić, Muris Selman, Edin Perenda, Ajla Zukić, Inela Kudumović, Emina Nurikić, Džula Smajić.