Ja sam Ibrahim Softić, rođen 20.04.1988. godine. Završio sam Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2012. godine.

Bili ste stipendista Udruženja “Spajalica” u ak. 2010/11. godini. Koliko Vam je značila stipendija Udruženja i kakva su sjećanja iz tog perioda?
Tokom studiranja bio sam jedan od stipendista Ud-ruženja “Spajalica” te mi je u navedenom periodu ista bila od velikog značaja, prvenstveno radi og-raničenog budžeta.

Godine 2012. završili ste Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Trenutno ste zaposleni u Veterinaskoj stanici Vet IN u Srebreniku. Kakav je osjećaj nakon dugog i napornog studija i studen-tskih dana pretočiti stečeno znanje u praksu?
Od završetka osnovne škole, jasno sam znao gdje se vidim u budućnosti. To je definitivno za mene bila veterina, tako da nisam razmišljao o bilo kakvim drugim opcijama. Ljubav prema životinjama mi je tokom cijelog studiranja bila primarni motiv i vodilja ka ispunjenju cilja. Danas kad iza sebe imam nekoliko godina iskustva u struci kao doktor veterinarske medicine, vidim da se odricanje i požrt-vovanost u tom periodu višestruko isplatila.

Evo vi ste, iako niste bili obavezni, nakon zavr-šetka studija odlučili od ove godine podržati ideju stipendiranja Udruženja “Spajalica” i za-jedno sa svima nama stipendirati novih deset studenata? Zašto ste se opredijelili za ovaj gest?
Smatram se dužnim podržati ovakve vrste projekata prvenstveno iz razloga što znam koliko je meni sti-pendija značila.

Nekada ste bili stipendista Udruženja, a danas jedan od stipenditora. Kako se osjećate, s ob-zirom da ste sada, nakon završenog studija, u prilici da radite i iz vlastitih novčanih sredstava podržavate u školovanju neke nove generacije studenata?
Iskreno se nadam da će nekom novom studentu ova stipendija bar malo olakšati studiranje. Želim svakom od njih da jednog dana spoznaju kakav je osjećaj raditi posao koji volite te se nadam da će se i oni jednog dana “naći” u ulozi stipenditora i da će se ovaj pozitivan trend i u u budućem periodu nastaviti.