Ja sam Amila Halilović-Pešto, imam 28 godina. Os-novnu i srednju školu sam završila u Kiseljaku, nakon čega sam nastavila školovanje […]