Zovem se Mustafa Duranović i rođen sam 02.03.1990. u Jajcu. Osnovnu školu sam djelo-mično pohađao u Zenici i Bugojnu, a […]